Daňový kalendář 2021

leden   |  únor   |  březen   |  duben   |  květen   |  červen   |  červenec   |  srpen   |  září   |  říjen   |  listopad   |  prosinec

leden

pondělí11.1.2021spotřební daňsplatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa20.1.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí25.1.2021daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020
spotřební daňsplatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)

únor

pondělí1.2.2021biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2020
daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020
oznámení informací DAC6dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)
oznámení informací DAC6dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
oznámení informací DAC6dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020
úterý9.2.2021spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí15.2.2021daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020
daň z příjmůpodání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pondělí22.2.2021daň z příjmůsplatnost paušální zálohy za leden a únor
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa24.2.2021spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek25.2.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021
spotřební daňdaňové přiznání za leden 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

březen

pondělí1.3.2021daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
oznámení informací DAC6dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)
pátek12.3.2021spotřební daňsplatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí15.3.2021daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
pondělí22.3.2021daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
čtvrtek25.3.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021
spotřební daňdaňové přiznání za únor 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)
pondělí29.3.2021spotřební daňsplatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
středa31.3.2021daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

duben

čtvrtek1.4.2021daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pátek9.4.2021spotřební daňsplatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek15.4.2021daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
úterý20.4.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
pondělí26.4.2021daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
spotřební daňsplatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za březen 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)
pátek30.4.2021daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

květen

pondělí3.5.2021daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
pondělí10.5.2021spotřební daňsplatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek20.5.2021daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý25.5.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
spotřební daňsplatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za duben 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)
pondělí31.5.2021daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021

červen

středa9.6.2021spotřební daňsplatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý15.6.2021daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí21.6.2021daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek24.6.2021spotřební daňsplatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek25.6.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021
spotřební daňdaňové přiznání za květen 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)
středa30.6.2021daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021
oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

červenec

čtvrtek1.7.2021daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pondělí12.7.2021spotřební daňsplatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek15.7.2021daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2021
úterý20.7.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí26.7.2021daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021
spotřební daňsplatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za červen 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)
pátek30.7.2021energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

srpen

pondělí2.8.2021daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021
pondělí9.8.2021spotřební daňsplatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek20.8.2021daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý24.8.2021spotřební daňsplatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
středa25.8.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021
spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)
úterý31.8.2021daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

září

čtvrtek9.9.2021spotřební daňsplatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
středa15.9.2021daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
pondělí20.9.2021daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek24.9.2021spotřební daňsplatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
sobota25.9.2021spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2020
pondělí27.9.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek30.9.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

říjen

pondělí11.10.2021spotřební daňsplatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek15.10.2021daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2021
středa20.10.2021daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí25.10.2021daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za září 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)
neděle31.10.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

listopad

pondělí1.11.2021daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
úterý9.11.2021spotřební daňsplatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí22.11.2021daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa24.11.2021spotřební daňsplatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek25.11.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)
úterý30.11.2021daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

prosinec

pátek10.12.2021spotřební daňsplatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
středa15.12.2021daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí20.12.2021daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí27.12.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)
pátek31.12.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021

nahoru


dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141