Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Prominutí záloh na silniční daň a možnost odložit platby DPH u dopravců

Bylo zveřejněno rozhodnutí o prominutí záloh na silniční daň a příslušenství DPH (Finančním zpravodaji č. 6/2022).

Jedná se tedy o 2 prominutí:

1) Promíjí se zálohy na silniční daň splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022. Toto prominutí platí pro všechny daňové subjekty.
2) Oproti tomu prominutí úroku z prodlení či z posečkané částky na DPH platí pouze pro dopravce za zdaňovací období únor 2022 – srpen 2022 nebo za 1Q 2022 nebo 2Q 2022 (podle zdaňovacího období plátce). Je třeba splnit podmínky, kdy více jak 50 % příjmů za dané období pochází z podnikání v oblasti dopravy, zároveň daňový subjekt oznámí finančnímu úřadu ve lhůtě pro podání daňového přiznání skutečnost, že využije této možnosti a poslední podmínkou je, že daňový subjekt uhradí dlužnou DPH za předmětné zdaňovací období do 31. 10. 2022.
(ze dne: 3.4.2022)

Pomoc Ukrajině - daňové souvislosti

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o daních z příjmů, která by již pro rok 2022 měla umožnit odpočet darů poskytnutých za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina, ale také by mělo dojít k prodloužení období pro uplatnění 30% limitu pro dary pro rok 2022. Více lze nalézt v informaci finanční správy.

Pokud jde o pohled z hlediska DPH, pak v případě materiálních darů platí vyjádření finanční správy. (ze dne: 10.3.2022)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - listopad 2022

středa9.11.2022spotřební daňsplatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí21.11.2022daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2022
čtvrtek24.11.2022spotřební daňsplatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek25.11.2022daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2022
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022
spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2022
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)
středa30.11.2022daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2022.

Daňový kalendář za rok 2021.


dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141