Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Prodloužení termínu pro podání přehledů OSVČ správě sociálního do 18. 9. 2020

Dle informace na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení je umožněno podnikajícím fyzickým osobám podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do pátku 18. 9. 2020. Prodloužení je však vázáno na podmínku, že k tomuto datu zároveň bude uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. (ze dne: 2.7.2020)

Liberační balíček III

V rámci mimořádných opatření bylo v rámci tzv. Liberačního balíčku III, který vyšel ve Finačním zpravodaji číslo 9 fakticky odloženo:

– podání přiznání a platba daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (zároveň dochází k prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

– prodlouženo prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

– posunuta lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (zároveň dochází k prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Více informací lze nalézt také na stránkách MFČR. (ze dne: 11.6.2020)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - červenec 2020

středa1.7.2020daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pátek10.7.2020spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa15.7.2020daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
pondělí20.7.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí27.7.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za červen 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek30.7.2020energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
pátek31.7.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2020.

Daňový kalendář za rok 2019.


dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141