Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí poslaneckou sněmovnou

Po schválení Parlamentem ČR dne 15.9.2020 míří novela na podpis k prezidentovi a předpokládá se, že prezident novelu podepíše.

Pro "zpětné" zrušení daně z nabytí je rozhodující, kdy uplynula lhůta pro podání přiznání - jestliže lhůta uplynula před 31.3.2020, tak ke zpětnému zrušení daně nedojde. Jestliže lhůta uplynula 31.3.2020 a později, tak se daň z nabytí zpětně zruší. Rozhodující je okamžik, kdy katastr povolil vklad. Pro vklady povolené 1.12.2019 a později bude daň z nabytí "zpětně" zrušena.

Součástí schválených změn je také prodloužení časového testu pro osvobození při prodeji od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let pro nemovitosti, které budou nabyty od 1.1.2021. Zároveň dochází ke snížení maximální částky odpočtu úroků z hypoték od daňového základu fyzických osob z 300 tis Kč na 150 tis. Kč ročně pro smlouvy uzavřené od 1.1.2022. (ze dne: 18.9.2020)

Přehledy OSVČ je třeba podat nejpozději do pátku 18.9.2020

V rámci opatření v době pandemie COVID-19 Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo všem OSVČ podat přehled pro ČSSZ bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak pouze za podmínky, že do tohoto termínu bude uhrazen i nedoplatek pojistného za rok 2019.

Pokud jde o zdravotního pojištění, ze strany zdravotních pojišťoven bude automaticky prominuta sankce za pozdní podání přehledu, bude-li podán nejpozději 18. 9. 2020. V případě penále za pozdní úhradu bude nezbytné podat individuální žádost o jeho prominutí. (ze dne: 18.9.2020)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - září 2020

středa9.9.2020spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý15.9.2020daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
pondělí21.9.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek24.9.2020spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek25.9.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
středa30.9.2020daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2020.

Daňový kalendář za rok 2019.


dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141