Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Zřízení datové schránky pro OSVČ a povinnost elektronické komunikace se správcem daně

V souvislosti s novelou, kterou se datové schránky zřizují „automaticky“ po 1.1.2023 pro osoby samostatně výdělečně činné ("OSVČ") se zároveň zavádí pro tyto osoby povinnost činit formulářová podání vůči správci daně (zejména podat daňové přiznání) elektronicky, a to ve vztahu k podáním, kde alespoň částečně vystupují jako podnikající fyzická osoba.

Zpřístupnění datové schránky OSVČ má tedy kromě jiných oblastí podstatný dopad také na formu komunikace s finančními úřady a to jak ze strany OSVČ při podání formulářových podání, tak také na doručování písemností těmto osobám ze strany správce daně. Podrobnější info lze nalézt ve shrnutí na stránkách Finanční správy. (ze dne: 24.2.2023)

Informace k novele zákona o DPH v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství

Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb., dochází ke zvýšení limitu pro vznik plátcovství ze zákona z titulu překročení obratu z dosavadní částky 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Celá novela nabývá účinnosti od 1. 1. 2023, kromě přechodných ustanovení čl. II bodů 1 až 5 a 8 až 10, která upravují přechod na vyšší limit pro plátcovství ze zákona. Ta nabývají účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Ve zkratce jde o to, že osoba povinná k dani, která překročí obrat pro povinnou registraci (1 mil. Kč) v listopadu nebo prosinci 2022, kdy ještě platí původní limit, se nestává plátcem DPH, pokud jednoznačně nepotvrdí správci daně svůj úmysl stát se plátcem DPH. Naopak registrovaní plátci DPH, mohou požádat o zrušení registrace, pokud mají obrat nad 1 mil. Kč, ale pod 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení. Žádost o zrušení registrace musí být podána do 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, tedy do 8. 12. 2022, a to elektronicky prostřednictvím formuláře Žádost o zrušení registrace. Možnost požádat o zrušení plátcovství mají výjimečně také osoby, které jsou plátci z důvodu nabytí obchodního závodu či převodu jmění nebo osoby pokračující v ekonomické činnosti po zemřelém plátci. Také v tomto případě je potřeba do 8. 12. 2022 podat žádost o zrušení registrace. Tato možnost je podstatná pro osoby, které mají obrat v rozmezí 1-2 mil. Kč a chtějí v roce 2023 využít režim paušální daně pro účely daně z příjmů fyzických osob.

Přesnější informace lze nalézt také v Informaci GFŘ. (ze dne: 4.12.2022)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - březen 2023

středa1.3.2023daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)
pondělí13.3.2023spotřební daňsplatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
středa15.3.2023daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
pondělí20.3.2023daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
pondělí27.3.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
spotřební daňdaňové přiznání za únor 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
spotřební daňsplatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek31.3.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2023.

Daňový kalendář za rok 2022.


dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141