Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Posun termínů pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění

Komora daňových poradců ČR na svých webových stránkách zveřejnila informace o posunu termínu pro podání přehledů pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na zdravotní pojištění a sociální připojištění do 2.8.2021, resp. 30.6.2021. OSVČ, které podává daňové přiznání daňový poradce po datu 1.4.2021 na základě plné moci má také pro podání přehledu pro ČSSZ termín prodloužen do 2.8.2021. (ze dne: 2.4.2021)

Posun termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů bez sankcí

Dne 8. března 2021 byl vládou schválen další generální pardon ministryně financí. Dochází tak fakticky k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc, jelikož dojde k plošnému prominutí úroků z prodlení s platbou daně a pokuty za opožděné podání daňového přiznání u daně z příjmů. V papírové podobě tak může být daňové přiznání bez sankcí podáno do 3. května 2021 a elektronicky až do 1. června 2021. (ze dne: 10.3.2021)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - duben 2021

čtvrtek1.4.2021daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pátek9.4.2021spotřební daňsplatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek15.4.2021daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
úterý20.4.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
pondělí26.4.2021daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
spotřební daňsplatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za březen 2021
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)
pátek30.4.2021daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2021.

Daňový kalendář za rok 2020.


dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141