Daňový kalendář 2020

leden   |  únor   |  březen   |  duben   |  květen   |  červen   |  červenec   |  srpen   |  září   |  říjen   |  listopad   |  prosinec

leden

čtvrtek9.1.2020spotřební daňsplatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí20.1.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek24.1.2020spotřební daňsplatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí27.1.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2019
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
pátek31.1.2020biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2019
daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

únor

pondělí10.2.2020spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí17.2.2020daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
daň z příjmůpodání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
čtvrtek20.2.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí24.2.2020spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý25.2.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
spotřební daňdaňové přiznání za leden 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

březen

pondělí2.3.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
středa11.3.2020spotřební daňsplatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí16.3.2020daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
pátek20.3.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
středa25.3.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
spotřební daňdaňové přiznání za únor 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek26.3.2020spotřební daňsplatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý31.3.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

duben

středa1.4.2020daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
čtvrtek9.4.2020spotřební daňsplatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa15.4.2020daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
pondělí20.4.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek24.4.2020spotřební daňsplatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí27.4.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
spotřební daňdaňové přiznání za březen 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek30.4.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

květen

pondělí11.5.2020spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa20.5.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí25.5.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020
spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za duben 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

červen

pondělí1.6.2020daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
úterý9.6.2020spotřební daňsplatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí15.6.2020daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí22.6.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa24.6.2020spotřební daňsplatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek25.6.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
spotřební daňdaňové přiznání za květen 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
úterý30.6.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

červenec

středa1.7.2020daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pátek10.7.2020spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa15.7.2020daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
pondělí20.7.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí27.7.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za červen 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek30.7.2020energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
pátek31.7.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

srpen

pondělí10.8.2020spotřební daňsplatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek20.8.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí24.8.2020spotřební daňsplatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý25.8.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
pondělí31.8.2020daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

září

středa9.9.2020spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý15.9.2020daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
pondělí21.9.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek24.9.2020spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek25.9.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
středa30.9.2020daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

říjen

pondělí12.10.2020spotřební daňsplatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek15.10.2020daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
úterý20.10.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí26.10.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za září 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
pátek30.10.2020energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
sobota31.10.2020daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

listopad

pondělí2.11.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
pondělí9.11.2020spotřební daňsplatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek20.11.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý24.11.2020spotřební daňsplatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
středa25.11.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
pondělí30.11.2020daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

prosinec

čtvrtek10.12.2020spotřební daňsplatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý15.12.2020daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí21.12.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí28.12.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2020
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2020
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek31.12.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020

nahoru


dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141