Daňový kalendář 2023

leden   |  únor   |  březen   |  duben   |  květen   |  červen   |  červenec   |  srpen   |  září   |  říjen   |  listopad   |  prosinec

leden

pondělí2.1.2023daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022
pondělí9.1.2023spotřební daňsplatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek20.1.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
úterý24.1.2023spotřební daňsplatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
středa25.1.2023daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2022
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
úterý31.1.2023daň silničnídaňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

únor

čtvrtek9.2.2023spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
středa15.2.2023daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
pondělí20.2.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023
pátek24.2.2023spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí27.2.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
spotřební daňdaňové přiznání za leden 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)
úterý28.2.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023

březen

středa1.3.2023daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)
pondělí13.3.2023spotřební daňsplatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
středa15.3.2023daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
pondělí20.3.2023daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
pondělí27.3.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
spotřební daňdaňové přiznání za únor 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
spotřební daňsplatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek31.3.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

duben

pondělí3.4.2023daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
daň z příjmůpodání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
úterý11.4.2023spotřební daňsplatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek20.4.2023daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
úterý25.4.2023daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
spotřební daňsplatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za březen 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)
neděle30.4.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

květen

úterý2.5.2023daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023
daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
středa10.5.2023spotřební daňsplatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí22.5.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023
čtvrtek25.5.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
spotřební daňsplatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za duben 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
středa31.5.2023daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023

červen

pátek9.6.2023spotřební daňsplatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek15.6.2023daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
úterý20.6.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
pondělí26.6.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
spotřební daňsplatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za květen 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
pátek30.6.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023

červenec

pondělí3.7.2023Daň z neočekávaných ziskůpodání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků
daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
pondělí10.7.2023spotřební daňsplatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek20.7.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023
úterý25.7.2023daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023
spotřební daňsplatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za červen 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
pondělí31.7.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023

srpen

středa9.8.2023spotřební daňsplatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí21.8.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023
čtvrtek24.8.2023spotřební daňsplatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek25.8.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023
spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2022
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek31.8.2023daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023

září

pondělí11.9.2023spotřební daňsplatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek15.9.2023daň z neočekávaných ziskůčtvrtletní záloha na daň
daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
středa20.9.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023
pondělí25.9.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2023
úterý26.9.2023spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)
sobota30.9.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

říjen

pondělí2.10.2023daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023
úterý10.10.2023spotřební daňsplatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek20.10.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023
středa25.10.2023daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za září 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
úterý31.10.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023

listopad

čtvrtek9.11.2023spotřební daňsplatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí20.11.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
pátek24.11.2023spotřební daňsplatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí27.11.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek30.11.2023daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

prosinec

pondělí11.12.2023spotřební daňsplatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek15.12.2023daň z neočekávaných ziskůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
středa20.12.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023
středa27.12.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
neděle31.12.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

nahoru


dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141