Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Uplatňování DPH u společníků společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) od 1. 7. 2017

Finanční správa zveřejnila Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti.

Podle nové právní úpravy postupuje při uplatňování DPH každý společník společnosti (podle dřívější terminologie člen sdružení bez právní subjektivity) sám za sebe individuálně dle obecných ustanovení zákona o DPH. Informace řeší problematiku obratu, registrace, uskutečnění plnění, vystavování daňových dokladů, podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně, nakládání s majetkem získaným společnou činností společníků a majetku vloženého do společnosti.

Novelou byla zvláštní pravidla obsažená v zákonu o DPH a týkající se uplatňování DPH u společnosti s účinností od 1. 7. 2017 zrušena. Společníci mohou využít přechodné ustanovení zákona a uplatňovat původní režim až do 31. 12. 2018. Při přechodu na nový způsob uplatňování DPH musí však určený společník vůči správci daně splnit oznamovací povinnost. (ze dne: 7.9.2017)

Daň z nabytí nemovitých věcí u poplatníka-převodce "nově" z ceny sjednané bez DPH

Dle vyjádření na webových stránkách bude Finanční správa v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce a cena sjednaná byla uhrazena včetně DPH, respektovat rozsudky Nejvyššího správního soudu. Při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně tak bude nově vycházet z předpokladu, že její součástí není DPH. (ze dne: 6.9.2017)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - říjen 2017

pondělí2.10.2017daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
úterý10.10.2017spotřební daňsplatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí16.10.2017daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
pátek20.10.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa25.10.2017daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za září 2017
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
úterý31.10.2017daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2017.

Daňový kalendář za rok 2016.


dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141