Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob v roce 2019

Vzhledem ke zvýšení tzv. průměrné mzdy stanovené dle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení se zvyšuje měsíční limit pro aplikaci solidárního zvýšení daně na 130 796 Kč, a to s platností od 1. 1. 2019 (pro rok 2018 platilo 119 916 Kč). Také roční limit se zvyšuje z 1 438 992 Kč (platí pro rok 2018) na částku 1 569 552 Kč platnou pro rok 2019.

Daň z příjmů fyzických osob má sazbu 15 %. Tzv. solidární zvýšení daně činí 7 % a zvyšuje sazbu daně pro příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti pokud překročí v součtu hranici pro solidární zvýšení daně uvedenou výše. (ze dne: 26.11.2018)

Pravidla pro platbu pojistného sociálního pojištění u OSVČ se od příštího roku změní

Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 se však budou zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Na přelom roku 2018/2019 se vztahují přechodná ustanovení - aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ má však možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.

Více lze zjistit z informace na stránkách ČSSZ. (ze dne: 6.11.2018)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - prosinec 2018

pondělí10.12.2018spotřební daňsplatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí17.12.2018daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek20.12.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek27.12.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)
pondělí31.12.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2018.

Daňový kalendář za rok 2017.


dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141