Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele

Finanční správa zveřejnila na svém webu sdělení,že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH a Finanční správa nově bude tento přístup aplikovat nejen na případy, kdy je poplatníkem daně převodce (nejčastěji prodávající), ale i na případy, kdy je poplatníkem daně nabyvatel (nejčastěji kupující). Pokud k nabytí nemovité věci došlo kdykoliv po 1. 1. 2014 a daňové řízení bylo již ukončeno, přičemž daň byla správcem daně vyměřena ze základu daně včetně DPH, může si poplatník v případě, že dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně, podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklého přeplatku na dani. Uvedené se týká pouze případů, kdy převodcem nemovité věci je plátce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, do níž je zahrnuto DPH. (ze dne: 24.11.2017)

Uplatňování DPH u společníků společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) od 1. 7. 2017

Finanční správa zveřejnila Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti.

Podle nové právní úpravy postupuje při uplatňování DPH každý společník společnosti (podle dřívější terminologie člen sdružení bez právní subjektivity) sám za sebe individuálně dle obecných ustanovení zákona o DPH. Informace řeší problematiku obratu, registrace, uskutečnění plnění, vystavování daňových dokladů, podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně, nakládání s majetkem získaným společnou činností společníků a majetku vloženého do společnosti.

Novelou byla zvláštní pravidla obsažená v zákonu o DPH a týkající se uplatňování DPH u společnosti s účinností od 1. 7. 2017 zrušena. Společníci mohou využít přechodné ustanovení zákona a uplatňovat původní režim až do 31. 12. 2018. Při přechodu na nový způsob uplatňování DPH musí však určený společník vůči správci daně splnit oznamovací povinnost. (ze dne: 7.9.2017)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - prosinec 2017

pondělí11.12.2017spotřební daňsplatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek15.12.2017daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
středa20.12.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa27.12.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2017
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2017
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2017
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2017.

Daňový kalendář za rok 2016.


dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141