Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při koupi jednotky v rodinném domě

Dne 1.11.2019 nabývá účinnosti novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která nově upravuje osvobození pro nabytí jednotek v novostavbách rodinných domů. Rozhodující je datum, kdy vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, případně dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou). Na případy, u kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. 10. 2019, nelze změny založené novelou aplikovat.Podrobnější informace lze nalézt v informaci na stránkách Finanční správy. (ze dne: 31.10.2019)

Zvláštní režim u EET

Finanční správa na portále etrzby.cz začíná postupně zveřejňovat informace ke změnám v EET. Byla zveřejněna informace týkající se zvláštního ("off-line") režimu – kdy nebude třeba používat pokladní zařízení a podnikatel bude zákazníkům vydávat "úřední" účtenky a následně bude také čtvrtletně Finančnímu úřadu podávat oznámení o vydaných účtenkách.

Používání tohoto zvláštního režimu je podmíněno jeho povolením finančním úřadem (bude možné žádat od 1.2.2020) a týká se ve zkratce pouze podnikatelů (fyzických osob), kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty, mají nejvýše 2 zaměstnance a výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesáhla za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a zároveň předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč.

Bude možné používat pouze „úřední“ účtenky, které podnikatel získá na Finančním úřadě. (ze dne: 31.10.2019)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - prosinec 2019

pondělí2.12.2019Daň z nemovitých věcí2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2019 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
Daň z příjmůodvod srážkové daně za 10/2019
pondělí9.12.2019Zdravotní pojištěnízáloha za 11/2019
úterý10.12.2019Spotřební daněplatba daně za 10/2019 (CÚ) (kromě lihu)
pondělí16.12.2019Daň z příjmůčtvrtletní záloha za 4. čtvrtletí
Daň z příjmůpololetní záloha za 2. pololetí
Silniční daňzáloha za měsíce 10, 11/2019
pátek20.12.2019Sociální pojištěnízáloha za 11/2019 (zaměstnavatel)
pátek27.12.2019DPHpřiznání a platba daně za 11/2019 (měsíční plátce)
DPHsouhrnné hlášení za 11/2019
DPHkontrolní hlášení za 11/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
Spotřební danědaňové přiznání za 11/2019 (CÚ)
Energetické daněpřiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2019
úterý31.12.2019Daň z příjmůodvod srážkové daně za 11/2019
Sociální pojištěníOSVČ - záloha za 12/2019

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2019.

Daňový kalendář za rok 2018.


dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141