Daňový kalendář 2018

leden   |  únor   |  březen   |  duben   |  květen   |  červen   |  červenec   |  srpen   |  září   |  říjen   |  listopad   |  prosinec

leden

úterý2.1.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017
úterý9.1.2018spotřební daňsplatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
sobota20.1.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí22.1.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa24.1.2018spotřební daňsplatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek25.1.2018daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2017
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
středa31.1.2018biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2017
daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

únor

pátek9.2.2018spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek15.2.2018daň z příjmůpodpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017
daň z příjmůpodání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
úterý20.2.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí26.2.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018
spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za leden 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)
středa28.2.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

březen

čtvrtek1.3.2018daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
pondělí12.3.2018spotřební daňsplatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek15.3.2018daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
úterý20.3.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
pondělí26.3.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
spotřební daňdaňové přiznání za únor 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)
úterý27.3.2018spotřební daňsplatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

duben

úterý3.4.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pondělí9.4.2018spotřební daňsplatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí16.4.2018daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
pátek20.4.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý24.4.2018spotřební daňsplatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
středa25.4.2018daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
spotřební daňdaňové přiznání za březen 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)
pondělí30.4.2018Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

květen

čtvrtek10.5.2018spotřební daňsplatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí21.5.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek25.5.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za duben 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
spotřební daňsplatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za duben 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek31.5.2018daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

červen

pondělí11.6.2018spotřební daňsplatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek15.6.2018daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
středa20.6.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí25.6.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018
spotřební daňsplatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za květen 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

červenec

pondělí2.7.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
úterý10.7.2018spotřební daňsplatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí16.7.2018daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
pátek20.7.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa25.7.2018daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
spotřební daňsplatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za červen 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
pondělí30.7.2018Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
úterý31.7.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

srpen

čtvrtek9.8.2018spotřební daňsplatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí20.8.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek24.8.2018spotřební daňsplatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí27.8.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018
spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)
pátek31.8.2018daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

září

pondělí10.9.2018spotřební daňsplatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí17.9.2018daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
čtvrtek20.9.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý25.9.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)
neděle30.9.2018daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

říjen

pondělí1.10.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018
středa10.10.2018spotřební daňsplatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý16.10.2018daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2018
sobota20.10.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí22.10.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek25.10.2018daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za září 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)
úterý30.10.2018Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
středa31.10.2018daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

listopad

pátek9.11.2018spotřební daňsplatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý20.11.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí26.11.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018
spotřební daňsplatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)
pátek30.11.2018daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

prosinec

pondělí10.12.2018spotřební daňsplatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí17.12.2018daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek20.12.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek27.12.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2018
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2018
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2018
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)
pondělí31.12.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

nahoru


dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141