Informace z profese daňového poradenství

Finanční správa umožňuje v roce 2015 pro povinné elektronické podání použít tzv. "e-tiskopis".

Jak vyplývá z vyjádření Finanční správy, s ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude Finanční správa ČR akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu. To vše za předpokladu, že podání učiněné postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu má podobu datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a tato datová zpráva je v zákonné lhůtě potvrzena některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 daňového řádu. (ze dne: 26.2.2015)

QR kód v aplikaci EPO — platební údaje

Daňová správa informuje, že aplikace elektronická podání pro Finanční správu (EPO) byla rozšířena o novou funkci, kdy u vybraných podání dochází ke generování QR kódu s platebními informacemi. (ze dne: 19.2.2015)

Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně

Finanční správa zveřejnila na svém webu nový pokyn k postupu při promíjení příslušenství daně. Pokyn nabývá účinnosti dne 16.2.2015. (ze dne: 17.2.2015)

Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „skutečné sídlo“

Na webu Finanční správy je k dispozici upozornění k pojmu skutečné sídlo. Dle výkladu Finanční správy, pokud se formálně zapsané sídlo osoby povinné k dani liší od sídla skutečného, je třeba toto oznámit správci daně. Tato povinnost se týká zejména plátců zaregistrovaných do 31. 12. 2014. (ze dne: 16.2.2015)

Pokyn GFŘ D-22 (nahrazuje pokyn GFŘ D-6)

Finanční správa zveřejnila na svém webu nový pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Nový pokyn GFŘ D-22 lze použít již pro zdaňovací období roku 2014 a nahrazuje dosavadní pokyn GFŘ D-6. (ze dne: 10.2.2015)

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH k 1.1.2015

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace k aplikaci druhé snížené sazby DPH. (ze dne: 23.1.2015)

Školkovné a jeho uplatnění v roce 2014

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci, jakým způsobem je možné uplatnit tzv. školkovné za rok 2014. (ze dne: 21.1.2015)

Nové kódy u přenesení daňové povinnosti u DPH

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci ohledně nových kódů, které se budou vyplňovat v tzv. "výpisu z evidence pro účely DPH" v souvislosti s rozšířením komodit, kterých se tento režim bude od 1.4.2015 týkat. (ze dne: 13.1.2015)

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2015

Finační správa uveřejnila na svých webových stránkách informace jak postupovat od 1.1.2015 při uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované děti. (ze dne: 12.1.2015)

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014

Finanční správa zveřejnila pokyn GFŘ D-20, kterým stanovuje jednotné kurzy pro rok 2014. (ze dne: 12.1.2015)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141