Informace z profese daňového poradenství

Otázky a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob

Finanční správa zveřejnila na svém webu aktualizované otázky o odpovědi k dani z příjmů fyzických osob. (ze dne: 3.5.2013)

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění pro rok 2013

Dovolujeme si Vás upozornit, že v průběhu roku 2012 vstoupilo v platnost několik nových či novelizovaných smluv o zamezení dvojího zdanění. Jedná se např. o Bahrajn, Barbados, Hongkong ale také Polsko a Dánsko. Aktuální seznam smluv o zamezení dvojího zdanění lze nalézt na stránkách České daňové správy. (ze dne: 25.4.2013)

Dohody o výměně informací v daňových záležitostech

GFŘ upozorňuje, že na počátku roku 2013 vstoupily v účinnost dohody o výměně informací v daňových záležitostech uzavřené mezi Českou republikou a Jersey, Bermudami, Ostrovem Man, Guernsey, San Marinem a Britskými Panenskými ostrovy. Tyto dohody umožňují výměnu informací nezbytných pro účely správného stanovení daně poplatníků. Další dohody jsou průběžně sjednávány - např. s Kajmanskými ostrovy, Andorou, Bahamami, ostrovem Saint Maarten, Arubou, Belize a Cookovými ostrovy, Monakem. Texty platných dohod lze vyhledat na internetových stránkách Finanční správy. (ze dne: 10.4.2013)

Informace GFŘ - k pravidlům fakturace ve vztahu k zákonu o DPH

GFŘ vydalo obsáhlý informační materiál, který se věnuje úpravě fakturace a dokladů v zákoně o DPH od 1.1.2013. U daňových dokladů jde zejména o problematiku zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti obsahu, čitelnosti, uchovávání daňových dokladů, případnou konverzi atd..Současně také GFŘ zveřejnilo materiál, který se věnuje dotazům a odpovědím k této problematice. (ze dne: 7.4.2013)

Odklad ručení u DPH do 30.9.2013

Vzhledem k tomu, že si je daňová správa vědoma toho, že s dostatečným předstihem neumožnila poplatníkům zapracovat ověřování čísel bankovních účtů dodavatelů pro účely ručení za DPH z důvodu úhrady na bankovní účet dodavatele, který není zveřejněn na stránkách daňové správy do jejich systémů, vydala informaci, že nebude vyzývat ručitele k úhradě ručení, které vznikne do 30.9.2013! (ze dne: 29.3.2013)

Informace GFŘ k institutu ručení u DPH od 1.1.2013

V návaznosti na naše předchozí informace si dovolujeme upozornit na obsáhlý informační materiál k problematice ručení u DPH od 1.1.2013. (ze dne: 7.3.2013)

Problematika samostatnosti územních pracovišť finančních úřadů

Dovolujeme si upozornit na koordinační výbor č. 394/20.02.13 "Problematika samostatnosti územních pracovišť finančních úřadů", ve kterém GFŘ potvrzuje, že podatelny umístěné na územních pracovištích jednoho finančního úřadu jsou si rovny - jinak řečeno: není podstatné, na které z podatelen v rámci jednoho finančního úřadu daňový subjekt své podání podá, resp. na které územní pracoviště ho zašle (doručí). To platí i pro plné moci – ve chvíli, kdy je plná moc uložena na podatelně umístěné na kterémkoliv územním pracovišti daného finančního úřadu, je uplatněna u tohoto finančního úřadu bez ohledu na to, na kterém územním pracovišti tohoto finančního úřadu má daňový subjekt umístěn spis. Pokud však daňový subjekt podá plnou moc na podatelně umístěné na územním pracovišti daného finančního úřadu, kde však není umístěn jeho spis, musí počítat s určitou provozní časovou prodlevou (nejčastěji v řádu hodin), než je příslušná plná moc, resp. alespoň její kopie (než je předán originál) uložena přímo na územním pracovišti, kde je umístěn spis. (ze dne: 22.2.2013)

Nově zřízená datová schránka ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách informaci o zřízení "speciální datové schránky" (ID schránky: 5ffu6xk). Do této schránky je možné od 1.2.2013 zasílat elektronicky vybrané tiskopisy. Více informací lze nalézt ve sdělení ČSSZ. (ze dne: 13.2.2013)

Informace GFŘ k prokázání daňové rezidence

V souvislosti s novelizací zákona o daních z příjmů od 1.1.2013 a zavedení 35% sazby daně na příjmy nerezidentů ze států, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu u zamezení dvojího zdanění, vydalo GFŘ informaci, jakým způsobem lze prokazovat daňovou rezidenci u fyzických a také právnických osob. (ze dne: 11.2.2013)

Zveřejnění čísel bankovních účtů plátců DPH od 1.4.2013!

Daňová správa zveřejnila na svém webu upozornění pro všechny plátce DPH, že do konce února 2013 mají správci daně nahlásit čísla VŠECH bankovních účtů, které používají pro ekonomickou činnost. (ze dne: 27.1.2013)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141