Informace z profese daňového poradenství

Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň - faktoring, advokátní úschova apod.

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci k aplikaci tzv. ručení za DPH pro případy, kdy odběratel hradí zdanitelné plnění nikoliv přímo dodavateli na bankovní účet zveřejněný v registru plátců, ale např. přes faktoringovou společnost, přes advokátní úschovu apod. (ze dne: 5.11.2013)

Senát schválil zákonná opatření daňových zákonů v souvislosti s novým občanským zákoníkem

V současné době zákonná opatření čekají na podpis prezidenta České republiky. Následně je musí na první schůzi schválit nově zvolená Poslanecká sněmovna, jinak zákonná opatření nebudou účinná - vývoj sledujeme a budeme Vás nadále informovat a také připravíme komentáře k nejvýznamnějším změnám. (ze dne: 14.10.2013)

DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovací činnosti

Daňová správa na svých webových stránkách zveřejnila odpověd na dotazy k uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností. (ze dne: 8.10.2013)

Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou DPH

V návaznosti na předchozí sdělení Finanční správa ČR prodlužuje do 31.12.2013 období, za které nebude uplatňovat ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň v případě, kdy byla úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je zveřejněn v Registru plátců DPH u poskytovatele plnění (viz. sdělení GFŘ ze dne 10.9.2013). (ze dne: 16.9.2013)

Zvýšení minimální mzdy od srpna 2013

Dovolujeme si Vás upozornit, že vláda ČR schválila zvýšení minimální mzdy z 8 000 Kč na 8 500 Kč od 1. srpna 2013. Bližší informace lze nalézt na webu MPSV. (ze dne: 19.7.2013)

Rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů

Daňová správa informuje, že za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav) se ministr financí rozhodl zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí. (ze dne: 14.6.2013)

Informace Daňové správy k řešení důsledků povodní z pohledu daní

Daňová správa zveřejnila na svém webu informaci o postupu vůči poplatníkům, kteří budou postiženi povodněmi. Ze strany daňové správy je přislíben vstřícný postup. (ze dne: 5.6.2013)

GFŘ - Odpovědi na nejčastější dotazy k placení daně z nemovitostí na rok 2013

V souvislosti s rozesláním poštovních poukázek k úhradě daně z nemovitostí za rok 2013, na kterých bylo uvedené chybné číslo bankovního účtu pro úhradu a četné dotazy, zveřejnila daňová správa na svých webových stránkách přehled nejčastějších dotazů k této problematice. (ze dne: 24.5.2013)

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

GFŘ zveřejnilo na webových stránkách daňové správy informaci k výkladu zákona o DPH u pojišťovacích činností od 1.1.2013 včetně konkrétních příkladů. Dokument lze nalézt také na našem webu v sekci Ke stažení. (ze dne: 21.5.2013)

Finanční správa zveřejní prvního nespolehlivého plátce v Registru plátců DPH

Finanční správa ČR zveřejnila na svém webu informaci, že dne 16.5.2013 zveřejní v Registru plátců DPH prvního nespolehlivého plátce. (ze dne: 16.5.2013)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141