Informace z profese daňového poradenství

Daň z nemovitých věcí - příklady kdo musí a nemusí podat daňové přiznání

Finanční správa upozorňuje v informaci na svých webových stránkách, že někteří poplatníci budou muset v souvislosti se změnou zákona o dani z nemovitých věcí, účinnou od 1. 1. 2014, podat do konce ledna 2014 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (do konce roku 2013 k "dani z nemovitostí"), ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. (ze dne: 13.1.2014)

Sazby cestovních náhrad pro rok 2014

Od 1.1.2014 jsou sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad stanoveny vyhláškou č. 435/2013 Sb.. (ze dne: 10.1.2014)

Stanovení jednotných kurzů za rok 2013 - pokyn GFŘ D - 16

GFŘ zveřejnilo na svých webových stránkách pokyn GFŘ D-16, kterým stanovuje jednotné kurzy za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. (ze dne: 8.1.2014)

Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014. (ze dne: 6.1.2014)

Nové informace na webu daňové správy

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách informace k dani z nabytí nemovitých věcí od 1.1.2014, jde o shrnutí nejpodstatnějších změn a dále také informaci k použití správných formulářů k dani z nabytí nemovitých věcí. Zároveň od 1.1.2014 dochází ke změně v oblasti tzv. daňových schránek , což daňová správa uvádí v informacích týkajících se změny daňového řádu od 1.1.2014. (ze dne: 20.12.2013)

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu nemovitých věcí po 1. 1. 2014

GFŘ zveřejnilo na svých webových stránkách informaci k výkladu zákona o DPH v oblasti nemovitostí od 1.1.2014. (ze dne: 11.12.2013)

ČSSZ posunuje povinnost elektronických podání zaměstnavatelů o rok

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun rozhodl o udělení roční výjimky vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli. Dříve udělené výjimky pro lékaře a osoby samostatně výdělečně činné zůstávají v platnosti. Podrobné info naleznete na webových stránkách ČSSZ. (ze dne: 9.12.2013)

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění k 1.12.2013

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění k datu 1.12.2013. (ze dne: 4.12.2013)

DPH od ledna 2014 již pouze elektronicky

Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh elektronicky. Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně. (ze dne: 26.11.2013)

Informace Generálního finančního ředitelství k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

Daňová správa zveřejnila na svém webu informace týkající se zdaňování kursových rozdílů do 31.12.2013 a od 1.1.2014. V podstatě lze shrnout, že v návaznosti na judikaturu NSS připouští daňová správa nezahrnování nerealizovaných kursových zisků či ztrát do základu daně, ale pouze za určitých podmínek a pouze do 31.12.2013! (ze dne: 21.11.2013)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141