Informace z profese daňového poradenství

Sleva na dani pro pracující důchodce - nejčastější dotazy

V návaznosti na předchozí informaci ohledně uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce v roce 2014 Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější dotazy k této problematice. (ze dne: 4.8.2014)

Sleva na dani pro pracující důchodce

Dle vyhlášeného nálezu Ústavního soudu mohou slevu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2014 ve výši 24.840 Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů) uplatnit všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda k 1. lednu roku 2014 pobírali nebo nepobírali starobní důchod. Více informací naleznete ve vyjádření Finanční správy na jejích webových stránkách. (ze dne: 31.7.2014)

Změna kontaktních údajů naší společnosti

Dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla společnosti a formálního názvu naší společnosti (všechna písmena názvu jsou nyní malými písmeny).
S účinností od 1.6.2014 je nová korespondenční a fakturační adresa:

dapor s.r.o.
Polygrafická 3/262
108 00 Praha - Malešice

Ostatní identifikační údaje zůstávají beze změny. (ze dne: 4.6.2014)

Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí

Daňová správa zveřejnila na svém webu otázky a odpovědi k aktuální problematice daně z nemovitých věcí. (ze dne: 16.5.2014)

Zřízení daňových informačních schránek

Daňová správa informuje, že správce daně zřídil k 1. 4. 2014 z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen „DIS“) daňovým subjektům, kterým byla zpřístupněna datová schránka a dosud nebyla zřízena DIS. Daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku, nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky, neboť mu byla v zákonné lhůtě zřízena z moci úřední.

Aktuálně je možné k přístupu použít pouze uznávaný elektronický podpis. Přihlašování pomocí přístupových údajů do datové schránky, je v současné době testováno. O dalších aktualitách vás budeme informovat. (ze dne: 30.4.2014)

Složenky k úhradě daně z nemovitých věcí

Finanční správa informuje, že zahajuje rozesílání složenek k placení daně z nemovitých věcí. Více Složenky k úhradě daně z nemovitých věcí lze nalézt na webu daňové správy. (ze dne: 26.4.2014)

Dotazy a odpovědi k dani z příjmů právnických a fyzických osob

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách dotazy a odpovědi k problematice daně z příjmů právnických osob a také aktualizované dotazy k problematice daně z příjmů fyzických osob. (ze dne: 5.2.2014)

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání DPH

GFŘ zveřejnilo na svých webových stránkách výklad k povinnosti podávat přiznání a další podání u DPH od 1.1.2014 elektronicky. Stručně shrnuto, kromě fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč za 12 kalendářních měsíců mají tuto povinnost všichni plátci od 1.1.2014, bez ohledu na to, za které období budou podání činit. Pozor! - také fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč za 12 kalendářních měsíců musí podávat DPH elektronicky, pokud mají povinnost jiných elektronických podání (např. souhrnné hlášení nebo tzv. přenesení daňové povinnosti). (ze dne: 22.1.2014)

Daň vybíraná srážkou ze závislé činnosti v roce 2014

Daňová správa upozorňuje plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, že od zdaňovacího období 2014 se nově uplatňuje srážková daň podle § 6 odst. 4 ZDP pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal Prohlášení k dani podle § 38k ZDP. (ze dne: 20.1.2014)

Tzv. solidární zvýšení daně u zaměstnanců za rok 2013

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci k problematice tzv. solidárního zvýšení daně u zaměstnanců za rok 2013 - zaměstnanci, kterých se solidární zvýšení daně za rok 2013 týká, mají povinnost podat daňové přiznání. (ze dne: 17.1.2014)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141