Informace z profese daňového poradenství

Prominutí DPH při bezúplatném dodání ochranných pomůcek

V rámci mimořádných opatření byl plošně prominut odvod DPH při bezúplatném dodání základních ochranných prostředků a vybraných lékařských prostředků – (např. roušky, ústenky, respirátory, ochranné brýle, masky a štíty, ochranné obleky) dále surovin a materiálu určeného pro výrobu výše uvedeného a také surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků (pokud plátce disponuje oprávněním na výrobu uvedených prostředků - např. výroba alkoholových roztoků, peroxidu vodíku a dalších dezinfekčních prostředků).

Konkrétní položky naleznete ve Finančním zpravodaji č. 6/2020. (ze dne: 3.4.2020)

Kompenzační bonus pro OSVČ

Tzv. "kompenzační bonus" 25 000 Kč má být vyplácen na základě zákona o kompenzačním bonusu, který prozatím schválila vláda. Nelze vyloučit, že při projednání zákona v Parlamentu ČR budou přijaty pozměňovací návrhy a konečná podoba se může ještě lišit. Na webu daňové správy jsou aktuální informace a také otázky a odpovědi. (ze dne: 2.4.2020)

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

MFČR zveřejnilo na svých webových stránkách přehled možností, jak lze v daňové oblasti postupovat v souvislosti se současnou krizovou situací. (ze dne: 18.3.2020)

MFČR - Poslední vlna EET se fakticky odkládá

Jak Ministerstvo financí tak Finanční správa informují ve svém sdělení na webových stránkách, dochází k faktickému odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce. Stane se tak prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma. (ze dne: 18.3.2020)

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při koupi jednotky v rodinném domě

Dne 1.11.2019 nabývá účinnosti novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která nově upravuje osvobození pro nabytí jednotek v novostavbách rodinných domů. Rozhodující je datum, kdy vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, případně dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou). Na případy, u kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. 10. 2019, nelze změny založené novelou aplikovat.Podrobnější informace lze nalézt v informaci na stránkách Finanční správy. (ze dne: 31.10.2019)

Zvláštní režim u EET

Finanční správa na portále etrzby.cz začíná postupně zveřejňovat informace ke změnám v EET. Byla zveřejněna informace týkající se zvláštního ("off-line") režimu – kdy nebude třeba používat pokladní zařízení a podnikatel bude zákazníkům vydávat "úřední" účtenky a následně bude také čtvrtletně Finančnímu úřadu podávat oznámení o vydaných účtenkách.

Používání tohoto zvláštního režimu je podmíněno jeho povolením finančním úřadem (bude možné žádat od 1.2.2020) a týká se ve zkratce pouze podnikatelů (fyzických osob), kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty, mají nejvýše 2 zaměstnance a výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesáhla za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a zároveň předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč.

Bude možné používat pouze „úřední“ účtenky, které podnikatel získá na Finančním úřadě. (ze dne: 31.10.2019)

Změna sazby DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

Dne 17. 1. 2019 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela zákona o DPH, která přináší snížení sazby DPH u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 % od 1. 2. 2019. Snížení sazby se netýká lyžařských vleků, u kterých se nadále uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 %. (ze dne: 28.1.2019)

Pokyn GFŘ D-40 - stanovení jednotných kursů za rok 2018

Finanční správa upozorňuje, že Pokyn č. GFŘ D-40. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 nahrazuje Pokyn č. GFŘ D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 (u kterého byly kursy chybně vypočteny). (ze dne: 28.1.2019)

Karenční doba od 1.7.2019 zrušena

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu. Novelu, která nabude účinnosti 1.7.2019, může ještě vetovat prezident - což se však neočekává.

Dobu prvých 3 dnů pracovní neschopnosti zaplatí zaměstnavatelé, proto se snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů - celkový odvod zaměstnavatelů na sociální zabezpečení se tak sníží z 25 % na 24,8 %. V návaznosti na to při uplatnění superhrubé mzdy nebude základem daně 134 % hrubé mzdy, ale "pouze" 133.8 %. (ze dne: 28.1.2019)

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob v roce 2019

Vzhledem ke zvýšení tzv. průměrné mzdy stanovené dle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení se zvyšuje měsíční limit pro aplikaci solidárního zvýšení daně na 130 796 Kč, a to s platností od 1. 1. 2019 (pro rok 2018 platilo 119 916 Kč). Také roční limit se zvyšuje z 1 438 992 Kč (platí pro rok 2018) na částku 1 569 552 Kč platnou pro rok 2019.

Daň z příjmů fyzických osob má sazbu 15 %. Tzv. solidární zvýšení daně činí 7 % a zvyšuje sazbu daně pro příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti pokud překročí v součtu hranici pro solidární zvýšení daně uvedenou výše. (ze dne: 26.11.2018)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141