Informace z profese daňového poradenství

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání dle § 101a odst. 4 zákona o DPH od 1. 5. 2016

GFŘ ve vydané informaci upozorňuje na novelizaci zákona o DPH, která má za následek, že daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení podaná za období květen 2016 a následující nebo 2.kvartál 2016 a následující bude považováno na za neúčinné (jako kdyby nebylo vůbec podáno), pokud nebude mít správnou datovou strukturu a nebo bude podáno v papírové podobě. (ze dne: 27.5.2016)

Směrná hodnota 2016

Finanční správa zveřejnila aplikaci sloužící pro orientační určení směrné hodnoty pro účely daně z nabytí nemovitých věcí. (ze dne: 17.5.2016)

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Daňová správa informuje, že ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné obsahuje zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně a u třetího a dalšího dítěte vzroste částka z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2016. Toto zvýšení se poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. V ročním zúčtování bude sleva poskytnuta zpětně i za kalendářní měsíce leden až duben, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016. (ze dne: 5.5.2016)

Návod Finanční správy - "Jak na podání Kontrolního hlášení"

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách instrukce pro správné a snadné vyplnění prvního kontrolního hlášení ( a to nejen pro fyzické osoby - čtvrtletní plátce daně). (ze dne: 16.4.2016)

Oznámení o osvobozených příjmech

Finanční správa zveřejnila informace k povinnosti fyzických osob týkající se oznámení o osvobozených příjmech. Povinnost je definována v § 38v zákona o daních z příjmů a týká se osvobozených příjmů přesahujicích 5 milionů Kč. (ze dne: 30.3.2016)

Kontrolní hlášení: doporučený postup pro většinu plátců DPH

Finanční správa přidala na své webové stránky dokument Kontrolní hlášení: doporučený postup pro většinu plátců DPH. (ze dne: 21.1.2016)

Aktuální otázky a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách aktuální otázky a odpovědi k problematice daně z příjmů fyzických osob za rok 2015. (ze dne: 11.1.2016)

Daň z nemovitých věcí v roce 2016 - změny od 1.1.2016

Finanční správa informuje na svém webu o aktuálních změnách ve zdanění nemovitých věcí od 1.1.2016. V některých případech vzniká poplatníkům povinnost podat do 31.1.2016 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli! (ze dne: 6.1.2016)

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016

Daňová správa uveřejnila na svých webových stránkách informaci k aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty u nemovitých věcí po 1.1.2016. (ze dne: 26.12.2015)

Aktualizace dotazů a odpovědí ke kontrolnímu hlášení

Finanční správa doplnila na svém webu další dotazy a odpovědi ke kontrolnímu hlášení. (ze dne: 23.12.2015)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141