Informace z profese daňového poradenství

Prominutí DPH při dodání respirátorů

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci ohledně prominutí DPH při dodání respirátorů. Jde zejména o filtrační polomasky a respirátory třídy FFP2 a vyšší (KN 95, N95, … ). Prominutí DPH se netýká zdravotnických obličejových masek, masek pro veřejnost či různých textilních a papírových roušek.

Prominutí dopadá na zdanitelná plnění uskutečněná v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021. (ze dne: 2.2.2021)

Změna podmínek u kompenzačního bonusu u sezónních činností a taxislužby

Základní podmínkou pro nárok na kompenzační bonus u OSVČ, společníků malých s.r.o. a osob vykonávajících práci na základě dohody o práci je prokázání převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v období 1. 6. do 30. 9. 2020.

To však nemohou splnit ti, kteří vykonávají sezónní činnosti (třeba v oblasti týkající se zimních sportů). Finanční správa informuje, že je možné podat žádost o kompenzační bonus také v situaci, kdy jedinou překážkou pro nárok na kompenzační bonus je právě to, že osoba provozující sezónní činnost nesplní podmínku příjmů ve výše uvedeném období, a to za předpokladu, že splňuje následující podmínky:
  – tato osoba nedosahuje převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti jak v rozhodném období od 1. června do 30. září 2020, tak také v období od 1. června do 30. září 2019, a zároveň platí, že
  – tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci předchozí sezóny (např. od 1. listopadu 2019 do 28. února 2020).

Pokud došlo ke zmeškání lhůty pro podání žádosti za některé z bonusových období, pak je třeba podat včas žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Správní poplatek je prominut.

Nově také mohou za předpokladu splnění ostatních podmínek pro přiznání kompenzačního bonusu o kompenzační bonus žádat provozovatelé taxislužby. Aktuálně mohou žádat za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021. K žádosti podané za první a druhé bonusové období je nutné připojit žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Ta je součástí aplikace pro vytvoření samotné žádosti o kompenzační bonus.

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav je nutné podat nejpozději do 2. února 2021. Správní poplatek k žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav je prominut. (ze dne: 27.1.2021)

Stanovení jednotného kurz za rok 2020 - Pokyn D-49

GFŘ zveřejnilo pokyn D-49, kterým stanovuje jednotný kurz pro přepočet cizích měn za rok 2020 pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou. (ze dne: 15.1.2021)

Sazby cestovních náhrad pro rok 2021

Ve Sbírce zákonů je pod číslem 589/2020 Sb., zveřejněna vyhláška, která stanovuje sazby cestovních náhrad pro rok 2021.

U tuzemského stravného došlo k navýšení limitů, naopak průměrné ceny pohonných hmot po meziročních růstech klesly. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel se zvyšuje na 4,40 Kč, sazba pro jednostopá vozidla a tříkolky se zvyšuje na 1,20 Kč. (ze dne: 12.1.2021)

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2021

Na stránkách MFČR naleznete vyhlášku č. 510/2020 Sb., jejíž přílohou je seznam zahraničního stravného pro jednotlivé státy pro rok 2021. Zahraniční stravné se pro rok 2021 mění pouze u několika zemí. (ze dne: 12.1.2021)

Přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční lze bez rizika sankcí podat až do 1. dubna

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci, že z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo rozhodnuto o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a k dani silniční za rok 2020, a to pro všechny daňové subjekty. Podmínkou pro prominutí pokuty je podání přiznání nejpozději do 1. 4. 2021.

Silniční daň za rok 2020 lze uhradit bez sankcí nejpozději 1. 4. 2021. Úplné znění rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/2021. (ze dne: 8.1.2021)

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Plátce DPH se dle současné legislativy platné do 31.12. 2020 může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činnosti uplatňuje daň. Od roku 2021 se plátce nadále bude moci rozhodnout, zda u nájmu nemovitosti jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomických činností uplatní DPH, avšak od 1. 1. 2021 bude nájem nemovitostí určených k bydlení vždy osvobozeným plnění bez nároku na odpočet. Týká se to například bytů, rodinných domů či staveb, v nichž je alespoň 60% podlahové plochy tvořeno obytným prostorem. Změna se týká i pozemků, na kterých stavba stojí. Finanční správa vydala informaci k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021, ve které je shrnut pohled správce daně na danou novelu.

Zároveň s tím souvisí problematika deseti-letého časového testu. V důsledku tohoto nového pravidla budou muset plátci DPH, kteří při pořízení před rokem 2021 uplatnili nárok na odpočet u nemovitosti určené k bydlení, provádět úpravu odpočtu DPH dle § 78 ZDPH – tzv. korekci odpočtu DPH. Tento výpočet se bude provádět každý rok a bude se z původně uplatněného odpočtu vracet každý rok 1/10 částky až do naplnění lhůty 10 let. (ze dne: 23.12.2020)

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU (tzv. „BREXIT“)

Vzhledem k tomu, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo dne 1. 2. 2020 z Evropské unie, a to na základě dohody o vystoupení, kdy tato dohoda stanovila přechodné období do 31. 12. 2020, ve kterém ve Spojeném království nadále platí právo EU, a v mezidobí prozatím nedošlo k dohodě o dalším režimu vzájemného fungování, Finanční správa zveřejnila na svém webu jednak informaci k režimu DPH od 1.1.2021 a dále také informaci k fungování v oblasti daně z příjmů od 1.1.2021. (ze dne: 23.12.2020)

Paušální daň "přehledně" – jak a kdy platit měsíční zálohy

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace kdo může využít režimu tzv. paušální daně od roku 2021, kdy a jak platit zálohy a dále již došlo také ke zveřejnění tiskopisu, kterým je možné vstup do režimu paušální daně do 10.1.2021 pro zdaňovací období roku 2021 vstoupit. (ze dne: 10.12.2020)

Otázky a odpovědi k DAC6

Finanční správa zveřejnila na svém webu nejčastější otázky a odpovědi ve vztahu k problematice DAC6. (ze dne: 10.12.2020)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141