Informace z profese daňového poradenství

Nový formulář přiznání k DPH od 1.1.2015

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace ke změně formuláře daňového přiznání k dani z přidané hodnoty od 1.1.2015 v souvislosti se schválením "druhé" snížené sazby DPH. (ze dne: 1.12.2014)

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2015

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách vyhlášku č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. (ze dne: 24.11.2014)

Aktualizovaný přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Na webových stránkách Ministerstva financí ČR lze nalézt aktualizovaný seznam smluv o zamezení dvojího zdanění. V roce 2014 vstoupila v platnost nová smlouva s Lucemburskem. (ze dne: 21.11.2014)

DPH ve výši 10 % - prezident podepsal novelu

Nová sazba DPH bude platit od 1. ledna 2015 na kojeneckou výživu a výživu malých dětí; na očkovací látky, léky a chemické antikoncepční přípravky, ale také na tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny. Zároveň je v Poslanecké sněmovně projednávána další novela zákona o DPH, která by měla 10% sazbu daně rozšířit např. také na bezlepkové výrobky. (ze dne: 10.11.2014)

Chystané změny v daních z příjmů od 1.1.2015

Na webových stránkách Komory daňových poradců ČR lze nalézt stručné shrnutí chystaných změn v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2015. Tato novela čeká na podpis prezidenta ČR. (ze dne: 3.11.2014)

Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015

Doporučujeme vám zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně identifikován cílový bankovní účet a nezůstalo-li (např. v IT systému) nastaveno původní směrování. Od 1. 1. 2015 již všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců (do konce roku 2014 jsou platby automaticky přeposílány).

Pokud bude po 1.1.2015 zaslána platba finančnímu úřadu na "starý účet", platba vám bude vrácena a dostanete se kvůli tomu do prodlení s úhradou daně a vystavujete se tak riziku sankce. Doporučujeme proto ověřit, zda jsou všechna čísla účtů ve Vašich systémech již nastavena správně. (ze dne: 31.10.2014)

Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců

Na základě nálezu Ústavního soudu dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat. Lze tedy uplatnit zpětně slevu na dani u starobních důchodců za rok 2013. Více informací lze nalézt v informaci na stránkách daňové správy. Zároveň daňová správa zveřejnila dotazy a odpovědi k této problematice. (ze dne: 8.10.2014)

Daň z nabytí nemovitých věcí u nových staveb a při nabytí práva stavby

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb (§ 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí) a dále Informaci k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby. V informacích je řešena zejména problematika definice prvního převodu stavby. (ze dne: 22.8.2014)

Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní

Daňová správa uveřejnila nový pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní, který nabývá účinnosti od 1.9.2014. Pokyn stanovuje správcům daní lhůty pro vyřízení podání, pro něž není stanovena lhůta pro vyřízení zákonem. Pokyn je ke stažení na našich webových stránkách. (ze dne: 18.8.2014)

Sleva na dani pro pracující důchodce - aktualizace

Daňová správa na svých webových stránkách zveřejnila aktualizované informace k problematice uplatnění slevy na dani pro důchodce, o nichž jsme váš již dříve informovali. (ze dne: 14.8.2014)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141