Informace z profese daňového poradenství

Upozornění k tiskopisům 2015

Finanční správa vydala upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým vznikne povinnost podat daňové přiznání za část roku 2015. Použije se s drobnými odchylkami formulář pro rok 2014. (ze dne: 14.5.2015)

Složenky na úhradu daně z nemovitých věcí

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila informace, že začala rozesílat složenky na úhradu daně z nemovitých věcí za rok 2015. Dále informuje, že bude možné od roku 2016 hradit daň z nemovitých věcí přes SIPO. (ze dne: 24.4.2015)

Elektronická evidence tržeb

Finanční správa zveřejnila na svém webu základní informace k problematice elektronické evidence tržeb. O dalším vývoji vás budeme informovat. (ze dne: 13.4.2015)

Režim přenesení daňové povinnosti od 1.4.2015

Dovolujeme si připomenout, že od 1.4.2015 dochází k rozšíření seznamu zboží, na které se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Souhrn informací lze nalézt na webu Finanční správy. (ze dne: 1.4.2015)

Elektronické podání příloh k DPFO a DPPO

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace k elektronickému podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Informace lze shrnout tak, že finanční správa nebude akceptovat přikládání výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) ve formátu PDF. (ze dne: 16.3.2015)

Finanční správa umožňuje v roce 2015 pro povinné elektronické podání použít tzv. "e-tiskopis".

Jak vyplývá z vyjádření Finanční správy, s ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude Finanční správa ČR akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu. To vše za předpokladu, že podání učiněné postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu má podobu datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a tato datová zpráva je v zákonné lhůtě potvrzena některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 daňového řádu. (ze dne: 26.2.2015)

QR kód v aplikaci EPO — platební údaje

Daňová správa informuje, že aplikace elektronická podání pro Finanční správu (EPO) byla rozšířena o novou funkci, kdy u vybraných podání dochází ke generování QR kódu s platebními informacemi. (ze dne: 19.2.2015)

Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně

Finanční správa zveřejnila na svém webu nový pokyn k postupu při promíjení příslušenství daně. Pokyn nabývá účinnosti dne 16.2.2015. (ze dne: 17.2.2015)

Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „skutečné sídlo“

Na webu Finanční správy je k dispozici upozornění k pojmu skutečné sídlo. Dle výkladu Finanční správy, pokud se formálně zapsané sídlo osoby povinné k dani liší od sídla skutečného, je třeba toto oznámit správci daně. Tato povinnost se týká zejména plátců zaregistrovaných do 31. 12. 2014. (ze dne: 16.2.2015)

Pokyn GFŘ D-22 (nahrazuje pokyn GFŘ D-6)

Finanční správa zveřejnila na svém webu nový pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Nový pokyn GFŘ D-22 lze použít již pro zdaňovací období roku 2014 a nahrazuje dosavadní pokyn GFŘ D-6. (ze dne: 10.2.2015)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141